INTERACTION
DESIGN STUDIO

CO., LTD.

120 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250

+66 (0)2 726 4224

+66 (0)2 726 4243

Need some help ?

NAME*


E-mail*


PHONE


COMPANY NAME


MESSAGE*
" That way we build
  the best solution for our clients "

การวางแผนกลยุทธ์สร้างสรรค์เปรียบเสมือนเข็มทิศกำหนดทิศทางในงานออกแบบทุกประเภท นำไปสู่การออกแบบที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้อย่างตรงเป้า เราจึงมุ่งสำรวจและศึกษากลุ่มผู้ใช้งานอย่างจริงจัง จนถึงวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานที่ใกล้เคียงกันทุกประเภท เพื่อค้นหาทุกความเป็นไปได้บนงานออกแบบของเรา

การดำเนินการโครงการ มีการวางแผนแต่ละขั้นตอนอย่างรัดกุมเพื่อให้ได้ผลงานออกแบบมาตรงตามมาตรฐานและอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด เรายินดีให้คำแนะนำผู้ใช้บริการตั้งแต่ก่อนออกแบบ และเคียงข้างคุณไปจนถึงบริการดูแลรักษาหลังติดตั้งชิ้นงาน เพราะเราไม่ได้ผลิตเพียงชิ้นงาน แต่เราเป็นผู้มอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เนื้อหาและการเล่าเรื่อง คือหัวใจสำคัญที่ทำให้การสื่อสารเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เราค้นคว้าและคัดสรรเนื้อหาอย่างพิถีพิถัน ร้อยเรียงออกมาเป็นเรื่องราวและวางแผนการใช้สื่ออย่างเหมาะสม เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้รับชมผ่านสื่อและพื้นที่จัดแสดง

งานออกแบบที่ประสบความสำเร็จคืองานที่ตอบโจทย์การใช้งาน แต่งานออกแบบที่มีคุณค่าคืองานออกแบบที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้ ดังนั้นในทุกขั้นตอนของการออกแบบ เราจึงคำนึงถึงลักษณะการใช้งาน ความสวยงาม และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้ใช้งานเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

เราเชื่อว่าเบื้องหลังสื่งต่างๆ มีเรื่องราวดีๆ ที่ถูกเก็บเอาไว้ และเราอยากเล่าต่อให้ทุกๆคนฟัง ดังนั้น เราจึงคิดอยู่เสมอว่าสื่อแบบใดเหมาะที่จะใช้ส่งต่อใจความสำคัญไปสู่ผู้รับ และนำนวัตกรรม เช่น ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืองานออกแบบในรูปแบบใหม่มาใช้ เพื่อสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นนวัตกรรมที่สามารถสื่อสารได้ตรงเป้า ส่งต่อเรื่องราวออกไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เราผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่สิ่งพิมพ์, วีดิทัศน์, เว็บไซด์, แอปพลิเคชั่น จนถึงการติดตั้งสื่ออินเตอร์แอคทีฟขนาดใหญ่ และไม่ว่าขนาดชิ้นงานจะใหญ่หรือเล็กเพียงใด เราให้ความสำคัญกับรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพสูงอย่างที่เราตั้งใจ

 


การวางแผนกลยุทธ์สร้างสรรค์เปรียบเสมือนเข็มทิศกำหนดทิศทางในงานออกแบบทุกประเภท นำไปสู่การออกแบบที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้อย่างตรงเป้า เราจึงมุ่งสำรวจและศึกษากลุ่มผู้ใช้งานอย่างจริงจัง จนถึงวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานที่ใกล้เคียงกันทุกประเภท เพื่อค้นหาทุกความเป็นไปได้บนงานออกแบบของเรา

การดำเนินการโครงการ มีการวางแผนแต่ละขั้นตอนอย่างรัดกุมเพื่อให้ได้ผลงานออกแบบมาตรงตามมาตรฐานและอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด เรายินดีให้คำแนะนำผู้ใช้บริการตั้งแต่ก่อนออกแบบ และเคียงข้างคุณไปจนถึงบริการดูแลรักษาหลังติดตั้งชิ้นงาน เพราะเราไม่ได้ผลิตเพียงชิ้นงาน แต่เราเป็นผู้มอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เนื้อหาและการเล่าเรื่อง คือหัวใจสำคัญที่ทำให้การสื่อสารเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เราค้นคว้าและคัดสรรเนื้อหาอย่างพิถีพิถัน ร้อยเรียงออกมาเป็นเรื่องราวและวางแผนการใช้สื่ออย่างเหมาะสม เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้รับชมผ่านสื่อและพื้นที่จัดแสดง

งานออกแบบที่ประสบความสำเร็จคืองานที่ตอบโจทย์การใช้งาน แต่งานออกแบบที่มีคุณค่าคืองานออกแบบที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้ ดังนั้นในทุกขั้นตอนของการออกแบบ เราจึงคำนึงถึงลักษณะการใช้งาน ความสวยงาม และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้ใช้งานเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

เราเชื่อว่าเบื้องหลังสื่งต่างๆ มีเรื่องราวดีๆ ที่ถูกเก็บเอาไว้ และเราอยากเล่าต่อให้ทุกๆคนฟัง ดังนั้น เราจึงคิดอยู่เสมอว่าสื่อแบบใดเหมาะที่จะใช้ส่งต่อใจความสำคัญไปสู่ผู้รับ และนำนวัตกรรม เช่น ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืองานออกแบบในรูปแบบใหม่มาใช้ เพื่อสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นนวัตกรรมที่สามารถสื่อสารได้ตรงเป้า ส่งต่อเรื่องราวออกไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เราผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่สิ่งพิมพ์, วีดิทัศน์, เว็บไซด์, แอปพลิเคชั่น จนถึงการติดตั้งสื่ออินเตอร์แอคทีฟขนาดใหญ่ และไม่ว่าขนาดชิ้นงานจะใหญ่หรือเล็กเพียงใด เราให้ความสำคัญกับรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพสูงอย่างที่เราตั้งใจ"

That way we build

the best solution for our clients

"120 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250


+66 (0)2 726 4224


+66 (0)2 726 4243
SOCIAL MEDIA

INTERACTION
DESIGN STUDIO

CO., LTD.

120 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250


+66 (0)2 726 4224

+66 (0)2 726 4243
Need some help ?

NAME*


E-mail*


PHONE


COMPANY NAME


MESSAGE*
120 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม. 10250


+66 (0)2 726 4224


+66 (0)2 726 4243
SOCIAL MEDIA